Berlins budget

For ottende år i træk har Berlin overskud på statsfinanserne og slutter året med et overskud; i 2019 på EUR 1,6 mia.

[arrow-f]

 

Beskæftigelse

I 2019 er beskæftigelsen i Berlin steget med 2,5%

[arrow-f] 

 

 

Andre økonomiske
forhold

>>

 

 

Ledelsens
forventninger

>>

 

Erhversliv

Industrisektoren og den virksomhedsnære servicesektor i Berlin har haft vækst i de første ni måneder af 2019. Den virksomhedsnære servicesektor udgør knap 30% af omsætningen i de berlinske virksomheder og har derfor en stor indflydelse på den samlede økonomi i Berlin.
                [arrow-f]  

Indbyggere

Berlin har oplevet en massiv tilflytning gennem en lang årrække. Ifølge prognoser forventes Berlin i perioden fra 2017 til 2030 at få en befolkningstilvækst på 9,6%, hvilket svarer til 348.000 indbyggere.

[arrow-f]

Ejendomsmarked

I Berlin var den gennemsnitlige værdi af en transaktion i 2018 EUR 4 mio., mens den i Tyskland som helhed var EUR 0,8 mio.

[arrow-f]

Hoved- og nøgletal
Hovedtal i TDKK 2019 2018 2017 2016 2015
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 51.405 48.186 44.350 41.893 42.688
Resultat af primær drift 32.442 28.681 25.453 20.931 22.284
Finansielle poster, netto -11.957 -11.190 -11.444 -10.314 -11.802
EBVAT 20.485 17.492 14.010 10.618 10.482
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 60.281 69.096 46.520 96.745 27.414
Årets resultat 67.948 72.771 50.798 89.785 34.607
Balance
Investeringsejendomme til dagsværdi 1.404.813 1.231.919 1.124.585 1.003.167 874.505
Årets investeringer i investeringsejendomme 13.049 7.970 11.971 7.147 5.779
Balancesum 1.416.841 1.247.217 1.130.467 1.006.746 906.394
Egenkapital ekskl. minoritet 598.404 533.052 461.686 413.519 328.092
Nøgletal
Antal aktier, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Gns. antal aktier i perioden, stk. 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070 2.348.070
Resultat pr. aktie før skat 34,40 kr. 36,88 kr. 25,78 kr. 45,72 16,14 kr.
Resultat pr. aktie efter skat 28,94 kr. 30,99 kr. 21,63 kr. 38,24 14,74 kr.
Indre værdi pr. aktie 254,85 kr. 227,02 kr. 196,62 kr. 176,11 139,73 kr.
Egenkap.for. før dagsværdireg. af ejd. og skat 3,6% 3,5% 3,2% 2,9% 3,4%
Egenkapitalforrentning før skat 14,3% 17,4% 13,8% 29,0% 12,2%
Egenkapitalforrentning efter skat 12,0% 14,6% 11,6% 24,2% 11,1%
Soliditetsgrad 42,2% 42,7% 40,8% 41,1% 36,2%
Børskurs ultimo 234 198 178 146 125
Kurs/Indre værdi 0,92 0,87 0,9 0,83 0,89